Nana Keniéba, Quartier Devorbougou, Opleidingen waterbeheer en vorming van comités

Maart 2021

Opleiding waterbeheer gebeurt door brainstormen, theoretische presentaties, discussies over reiniging en onderhoud van de put en van openbare plaatsen en steegjes.

Sensibilisatie van hygiëne en waterbehandeling gebeurt door het managementcomité.

Opleiding waterhygiëne bestaat uit een reeks maatregelen en praktijken om te voorkomen dat de kwaliteit van het water van bron tot consumptie verslechtert.

Sanitaire sessies op gezins- en dorpsniveau gaan over de menselijke activiteiten rond waterbronnen en de vervuiling door schakels in de waterketen.

Opleiding van het vrouwencomité gaat over goede praktijken in hygiëne, sanitaire voorzieningen en voeding.

Acties zijn het voorkomen van besmettingen van allerlei aard en toepassen van hygiëne in en rondom het huis en een correcte behandeling en toepassing van voedingsmiddelen

IMG-20210328-WA0032