WATERVOORZIENINGEN EN SANITAIR

2020

NANA KENIEBA QUARTIER DEVORBOUGOU

Oktober 2020

De werken zijn begonnen : de waterput wordt uitgegraven, de fundamenten voor het blok sanitair wordt gegraven.

1-IMG-20201105-WA0001 (1)
1-IMG-20201206-WA0000

Februari 2020

Na ons bezoek aan Nana Keniéba heeft de chef de village heeft een aanvraag ingediend via onze partner GAAS voor de bouw van een waterput en een sanitair blok in het nieuwe kwartier Devorbougou in de gemeente Nana Keniéba om de toestroom van Dogonvluchtelingen te kunnen opvangen.

1-Puits traditionnels (1)

2020

SANDAMA een blok sanitair en opleiding

April 2020

We zijn begonnen met de bouw van sanitair bij de school in SANDAMA (Mandingue).
Want de voorziene bouw van toiletten in Poli (Pays Dogon) gaat niet door wegens de onveilige situatie in de regio.
Ook hier wordt een opleiding voorzien voor de leerlingen met hygiëne- en sanitatiekits.

2020

NANGO waterput en sanitair

Januari 2020

Ons bezoek in Nango was niet alleen hartverwarmend maar onze geplande werken daar zijn volgens behoren uitgevoerd.

De bestaande waterput met grote diameter, is langs de binnen en buitenzijde volledig hersteld èn volgende werken werden ook uitgevoerd : rondom een muur, gebetonneerde vloer, deksels, drinkbak buiten omheining voor de dieren en/of voor akkers + rondom groenbeplanting. In het dorp en omliggende gehuchtjes hebben nu alle inwoners toegang tot voldoende kwaliteitswater waardoor ziekten zoals diarree en Guineeworm worden teruggedrongen.

Het sanitair blok zorgt voor hygiëne en het gescheiden toiletgebruik betekent vooral voor meisjes meer privacy.

1-1-DSCN4313
1-DSCN4300

Juli 2019

Juli 2019

De restauratiewerken aan de waterput zijn goed gevorderd.
Alles loopt volgens plan en in het najaar wordt begonnen aan de bouw van de latrines.

Februari 2019

In Nango plannen we de restauratie van de grote waterput (die ligt op een natuurlijke bron) en de bouw van een blok sanitair bij de school.
Nango met zijn 2 992 inwoners is het grootste dorp in het landelijke district Ngara. En het meest historische dorp want daar ligt het graf van Gallieni, de eerste blanke kolonist die in Segou aankwam rond 1880.

1-DSCN4333-001
GEPLANDE PROJ 05
IMG-20190516-WA0000
4

2019

POLI

Januari 2019

Wegens de toenemende onveilige situatie in Pays Dogon kunnen we spijtig
genoeg niet doorgaan met de bouw van het blok sanitair in Poli.
Wel zetten we een blok sanitair bij de school van Sandama en wordt een
grondige opleiding gegeven i.v.m. hygiëne en beheer van het sanitair volgens de
WASH-principes.

Februari 2019
Na de bouw van de waterput plannen we de bouw van een blok sanitair nabij de school.

2018

Nu de vrouwen in Wélengana rechtstreeks toegang hebben tot water in de tuinen telen zij met veel enthousiasme verse groenten. Uit de foto blijkt dat de oogst is geslaagd !
April 2019

- De 3 waterpunten met kraantjes zijn functioneel.
- 2 met elkaar verbonden bassins zijn hersteld in de moestuin van de vrouwen en operationeel.
- De tuin van de studenten is omheind en uitgerust met onderling verbonden bassins om het planten van plantgoed te vergemakkelijken.
- Zonnepanelen en accessoires zijn geïnstalleerd.
- De nieuwe hydraulische pomp zorgt voor een regelmatige toevoer van water.
- het bouwbedrijf heeft een technische opleiding gegeven over correct gebruik en onderhoud van de installatie op dorps- en schoolniveau.

1-IMG-20190328-WA0030 (2)

De totale opleiding en training van de dorpelingen is in december 2018 uitgevoerd door onze partners : bewustmakingscampagne over beheer van het watervoorzieningssysteem, oprichting en opleiding van een watercommissie, opleiding over hygiëne en milieu werden aan de dorpsbewoners gegeven waardoor de gezondheidssituatie is verbeterd.

En last but not least : Een sanitair blok met drie latrines is gebouwd naast de gemeenteschool voor de studenten.

Deze werken waren van kapitaal belang voor de heropleving van de economische activiteiten van het dorp. Nu is water beschikbaar voor de dorpelingen en in het bijzonder voor de vrouwen. Studenten leren de tuin bewerken en betalen hun school met de opbrengst van de moestuin.
December 2018

 

1-IMG-20180903-WA0027 (2)
1-IMG_1282-002

2018

In het dorp Poli dat deel uitmaakt van de landelijke gemeenten in Pignari Bana in Pays Dogon is de nieuwe waterput volledig af. De belangrijkste activiteiten van de gemeenschappen zijn landbouw, veeteelt, kleine handel. Door gebrek aan water was tuinbouw minder ontwikkeld en in het droge seizoen namen de dorpelingen water uit een vijver wat heel wat gezondheidsproblemen veroorzaakte.

De nieuwe waterput met grote diameter en een diepte van 13 meter verzekert niet alleen de toegang tot voldoende en proper drinkwater, maar ook de dieren hebben een drinkbak. Afvalwater wordt verzameld voor de akkers.

De hele gemeenschap heeft in december een opleiding genoten over goede hygiëne- en sanitatiepraktijken en over goed beheer van de waterput.

December 2018

1-P1120222
1-2-P1120236-001
1-P1120237

In Poli wordt tijdens alle fasen de vooruitgang van de waterput besproken met de dorpsraad : de chef du village, de dorpsoudsten, en de dorpelingen die praktische informatie kunnen verschaffen.
De vrouwen van het dorp zorgen voor eten en drinken en de mannen helpen met de werken.

De werken zijn goed gevorderd : de put is nu 13 meter diep waarvan 3 m grondwater, en is gespoeld en ontsmet.
Nu rest nog het uitvoeren van een wateranalyse, de bouw van een muur rondom en schilderen.
Er wordt ook begonnen met de aanleg van een groene gordel rond de waterput.

Juli 2018

2-POLI JULI 2018
1-GetAttachmentThumbnail
3-POLI JULI 2018 (2)

2017

In Kara Wéré, Cercle Barouéli, Province Ségou (centrum Mali) wonen 385 inwoners waarvan 200 vrouwen en in de omliggende kwartieren nog zo’n 300 dorpelingen + rondtrekkende Peul met vee + passanten (niet ver van de hoofdbaan) + marktkramers.
De traditionele put is gebarsten en verdroogd. Na proeven door de waterputtenbouwer wordt een nieuwe waterput gegraven tot op de grondader, wat voldoende water garandeert in het droge seizoen.

Door opleiding te geven aan de dorpelingen over gezondheid, hygiëne, beheer en onderhoud van de waterput is het mogelijk voor de plaatselijke bevolking een duurzaam beheer van de waterput te voeren na stopzetting van de externe steun.

11 KARA WERE 2017_1
11 KARA WERE 2017_2
11 KARA WERE 2017_3

2017

En in Noukoula metsen we een 2e blok van 2 latrines met vooraan een trottoir met waterbak met kraantje en waterketeltjes en zeep om handen te wassen. De constructie van latrines betekent propere en voldoende toiletten, geen overbelasting bij de buren, voldoende hygiëne en heeft impact op de veiligheid en persoonlijke waardigheid van de meisjes.

10 NOUKOULA 2017__1
10 NOUKOULA 2017__2
10 NOUKOULA 2017__3

2016

In het centrum van Mali op zowat 150 km van de hoofdstad Bamako :
de gemeenteschool in Noukoula, Cercle Barouéli, Province Ségou telt 235 leerlingen waarvan 123 meisjes. Er zijn geen toiletten. De leerlingen gaan bij de buren die slechts over traditionele toiletten beschikken.
Daarom bouwen wij een blok sanitair met 2 latrines.

8 NOUKOULA 2016_1
8 NOUKOULA 2016_2
8 NOUKOULA 2016_3

2016

Het dorp Sinkarma op de Falaise van Bandiagara telt 798 inwoners waarvan 417 vrouwen. Het dorp is gelegen 5 km ten oosten van Bandiagara en leeft hoofdzakelijk van de landbouw (gierst).
Er is een traditionele verouderde put die de behoefte aan water niet meer dekt. De chef de village heeft een aanvraag gericht aan onze partners in Mali.

De ganse bevolking vindt baat bij drinkbaar water maar het zijn de vrouwen die water moeten halen voor hun gezin. Een waterput in Sincarma zal het leven van de vrouwen vergemakkelijken want zij halen water, zijn met de kinderen bezig, verzorgen de dieren op het erf, stampen gierst en maken eten.

9 SINKARMA 2016_1
9 SINKARMA 2016_2
9 SINKARMA 2016_3

2015

Het dorp Fiko is gesitueerd op het plateau tussen Sévaré en Bandiagara.
De chef de village heeft een waterput met grote diameter aangevraagd voor de 2.300 inwoners van de wijk Kendié, centraal gelegen in het dorp. Er is geen waterpu(n)t.

Zoals elk Dogondorp heeft ook Fiko te kampen met droogtes, tekort aan water, vuil water, voedselonzekerheid, plattelandsvlucht en moeilijk leven voor vrouwen en kinderen.
De bouw van een nieuwe waterput komt de gezondheid van iedereen ten goede komen en geeft de kinderen tijd om naar school te gaan, tijd die ze nu besteden aan het halen van water.

7 FIKO 2015_1
7 FIKO 2015_2
7 FIKO 2015_3

2014

We bouwen een waterput in het Dogondorp Kakoli waar vrouwen lange afstanden moeten afleggen naar een bron in de grotten om drinkbaar water te halen. Er is geen waterput : vrouwen en kinderen moeten met volle potten of bidons water omhoogklauteren. De dorpelingen drinken water uit de grotten.
Kakoli ligt tussen Sévaré en Bandiagara en behoort tot de Cercle van Pignari Bana. Er wonen 750 mensen en met de kleine omliggende gehuchten, Peuldorpjes, nomaden met vee en reizigers komen we op een 1.500 mensen die we van proper en voldoende water kunnen voorzien.

Door de bouw van een waterput kunnen tussen rondtrekkende Peul en Dogon afspraken gemaakt worden zodat de Peul voor zichzelf en voor hun dieren kunnen water putten. Want in het droge seizoen zijn er dikwijls conflictsituaties tussen landbouwers (Dogon) en veeboeren (Peul) omwille van te weinig water.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
6 KAKOLI 2014_2
6 KAKOLI 2014_3

2013

Een nieuwe aanvraag voor de bouw van een waterput in het dorp Mory Sadégue Dosou is binnengekomen bij de waterputtenbouwer Témé.
Mory is een klein en afgelegen dorp gevestigd op het plateau +/- 60 km van Bandiagara. De keuze voor de bouw van een nieuwe waterput in dit dorp is bepaald door het feit dat er geen waterput is en omdat mens en dier uit één poel drinken ! Een nieuwe waterput voorziet in voldoende en schoon water gedurende het ganse jaar.

5 MORY 2013_1
5 MORY 2013_2
5 MORY 2013_3

2012

Op de Falaise van Bandiagara zijn in het dorp Wéré twee kwartieren met zowat 1.450 inwoners.
Ook hier wordt de waterput gebouwd met een grote diameter, een muur rondom, gebetonneerde vloer, dubbel deksel met slot, katrollen, een afvoer naar drinkbak buiten voor de dieren en/of voor de akkers en met rondom groenbeplanting.

Met dank aan de studenten van Thomas More voor hun eindwerk “Hoe de watervoorzieningen in Pays Dogon Mali optimaliseren?” in verband met de methodiek voor de bouw van een waterput.

4 WÉRÉ 2012_1
4 WÉRÉ 2012_2
4 WÉRÉ 2012_3

2011

Mendeli ligt in Pays Dogon op het Klif van Bandiagara, op het plateau.
In het kwartier Tabitongo is zijn de betonnen ringen in de waterput stuk.
Na de herstelling van deze structuur en restauratie van het bovengrondse gedeelte hebben de 1.200 inwoners en rondtrekkende Peulherders terug voldoende water ook in het droge seizoen.

3 MENDELI 2011_1
3 MENDELI 2011_2
1-CIMG9905 (1)

2011

Na een dringende aanvraag gericht aan Kanaga vzw is ook dit jaar een nieuwe waterput gebouwd in Ireli, gelegen aan de voet van de Falaise van Bandiagara.
In het kwartier Toro beschikken de +/- 1.000 dorpelingen en rondtrekkende Peulherders nu over een nieuwe waterput van 25 m diepte. Want de bestaande waterput was verzand en stond droog en dan moeten vrouwen en kinderen vaak kilometers ver gaan op zoek naar water in andere dorpen.

De eerste bewoners van het klif waren de Telem en rond de 12e eeuw bouwden zij hun woningen hoog in de steile rotswand, die zij bereikten langs gevlochten touwen. De Dogon geloven dat de Telem konden vliegen !

2 IRELI 2011_1
2 IRELI 2011_2
2 IRELI 2011_3

2010

Het land van de Dogon - Pays Dogon - ligt in het zuiden van Mali.
In de Sahel is het heet en droog van oktober tot juni; van juni tot oktober valt de regen (soms) met bakken. Onvoldoende neerslag in het regenseizoen betekent hongersnood.

Tireli is een Dogondorp aan de voet van het Klif van Bandiagara met een duizendtal inwoners die hoofdzakelijk leven van de landbouw. De bestaande waterput centraal gelegen langs de weg naast de Falaise, is verzand. Hierdoor is er weinig water en veel zand in de put. De bodem is niet gebetonneerd en de boring is verstopt. Deze put levert dus bijna geen water meer in het droge seizoen voor de dorpelingen en voor de rondtrekkende Peul met hun vee.
Na gesprekken met de chef de village in het voorjaar 2009 wordt beslist om een nieuwe waterput te bouwen.

2 IRELI 2011_1
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
2 IRELI 2011_3