HOME BELGIE PROJECTEN MALI FRANCAIS  
               
 
 
 
  ONZE PROJECTEN  
 

 

Met succes en in soms moeilijke omstandigheden hebben wij 8 waterputten gebouwd en voorzien wij ca. 22.000 mensen van drinkbaar water in Pays Dogon !
 

De doelstelling van onze projecten is de levenskwaliteit van de mensen in Mali verbeteren door: 
- de bouw van waterputten en sanitair
- opleidingen en vormingen via studiebeurssysteem
- bouw van de school Muso Jigi (lagere school en kleuters) en goûter voor buurtkinderen in Bamako


U kunt ons steunen met onze projecten en uw giften zijn fiscaal aftrekbaar
vanaf 40 euro (op jaarbasis):
 


  U wilt ons steunen?
Dat kan door een bijdrage te storten op onze rekening
BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting
met vermelding ‘128/2892/00070 – Collectief Kanaga vzw.’
Vanaf 40 euro per jaar is deze gift fiscaal aftrekbaar.
 
   
We streven naar een maximale participatie van onze Malinese partners bij de uitwerking, opvolging en instandhouding van de projecten.

 

 
  Planning 2017  
   
Water en sanitair

 
In Kara Wéré, Cercle de Baroueli, is de bouw van de nieuwe waterput van start gegaan, want de huidige oude waterput is gebarsten en voldoet niet meer. Het dorp zelf telt 385 inwoners waarvan 200 vrouwen; ook de omliggende wijken en Peuldorpen hebben baat bij een nieuwe waterput. De voornaamste activiteiten zijn landbouw en veeteelt.
 
In Noukoula bouwen wij nog een tweede sanitair blok voor de leerlingen van de gemeenteschool.
 
Muso Jigi
 

Dit jaar gaan we voor de volledige afwerking van de 3 klaslokalen en bureeltje op de eerste verdieping : pleisteren, schilderen, elektriek.
 
Studenten
 

De 4 leerlingen in het basisonderwijs zijn geslaagd en gaan naar hun volgende jaar.
Ondertussen hebben 4 studenten verpleegkunde hun studie afgerond.
3 andere moeten hun eindexamen bissen en nog eentje gaat naar haar derde en laatste jaar.
 
 
  2016  
   
De nieuwe waterput in het dorp Sincarma, Pays Dogon, is af !
Sincarma ligt zowat 5 km van Bandiagara. De nood aan water was hoog: er was één oude waterput die niet meer voldeed en eer de nieuwe waterput volledig afgewerkt was, begonnen de mensen reeds water te putten.
 
   
   

 

 
 
  Les Poulets Cyclistes Wim en Antonio fietsten 2372 km naar Santiago de Compostella en zijn daar aangekomen op 25 juli ( lespouletscyclistes.blogspot.com ).
Onze welgemeende dank voor hun sponsoring van de waterput in Sincarma!

 
 
 

In november 2016 hebben wij onze projecten in Mali bezocht.

Water en sanitair
 

In de Cercle Baroueli hebben wij voor de gemeenteschool in Noukoula sanitair gebouwd voor de 235 leerlingen, waarvan 123 meisjes.
 

 
   
 


De constructie van latrines betekent propere toiletten, geen overbelasting bij de buren, voldoende hygiënische faciliteiten met impact op de veiligheid en persoonlijke waardigheid van de meisjes.
Voor het sanitaire blok is een betonnen plateau voorzien met emmers water en zeep om de handen te wassen.

MUSO JIGI - school lager onderwijs in Bamako

Het gelijkvloers is volledig af : 4 nieuwe klassen met bureel, toiletten, douches, speelplein. Schommels, draaimolentje, klimringen, schuifaf staan buiten in een apart omheind speelplein.  
 

 
   
 

 
Wij hebben ook speelgoed, lessenaars, stoelen en schoolbenodigdheden kunnen aanschaffen. En tot op heden hebben wij 5 jaar goûter (middagmaaltijd) kunnen voorzien voor de armste kinderen.
 

 
   
 

 
Het aantal leerlingen is nu gestegen tot 173, nl. 59 in de kleuterklas en 114 leerlingen verspreid over 6 klassen van het lager onderwijs. Er zijn bijkomende leerkrachten aangeworven: in totaal zijn er nu 8 leerkrachten, 2 voor de kleuters en 6 voor het lager onderwijs.  
Na bespreking met de directrice gaan we in 2017 voor de afwerking van de 1e verdieping : 3 klassen en 1 bureeltje.

 
   
 
Studiebeurzen:
1 meisje en 2 jongens zijn afgestudeerd in de verpleegkunde
5 studenten volgen verpleegkunde
En 4 kinderen volgen basisonderwijs  
 
 
  2015  
 

 
 

 
  Onze nieuwe waterput in Fiko !


 

 
  2014  
 
Jardin d'Enfants in Bamako: het schooltje "Muso Jigi" is af!

Met de start van het nieuwe schooljaar in oktober hebben de 50 leerlingen en hun leerkrachten de nieuwe klaslokalen in gebruik genomen.
Elke dag voorzien wij een goûter voor de schoolkinderen.
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  Project gerealiseerd met de steun van het Franciscus O., beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
Met dank aan de gemeente Duffel, aan de studentenclub De Lama’s en aan Wereldmissiehulp.  

 

 
    Studenten
1 student is afgestudeerd en werkt in de kliniek in Sangha in Pays Dogon.
Met dank aan de Provincie Antwerpen!
6 studenten (3 meisjes en 3 jongens) volgen de opleiding verpleegkunde en
3 jonge kinderen volgen basisonderwijs: dit met de studiebeurzen van Collectief Kanaga vzw.
 
 
Waterputten
In Kakoli (op de Falaise tussen Mopti en Bandiagara) is de waterput volledig af! Dit betekent voldoende en proper water heel het jaar door.
Onze plaatselijke partner GAAS ONG (Groupe d'Animation Action au Sahel) geeft opleiding aan de
dorpelingen in verband met goed waterbeheer en onderhoud van de waterput.
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  Project gerealiseerd met de steun van het Fonds Elisabeth en Amelie, beheerd
door de Koning Boudewijnstichting, met de steun van Hidroplus, een project van Pidpa
en met dank aan de Stad Mechelen.
 
 
  2013  
   
 - Jardin d’Enfants “Muso Jigi” in Bamako : De ruwbouw van 3 nieuwe klaslokalen is af en het dak ligt er op. Wij hebben gedurende 8 maanden een dagelijkse maaltijd kunnen voorzien voor de kinderen.

 Foto's: Maaltijdbedeling (goûter) tijdens werkbezoek op 3/10/2013.
  

 
 
 

 
 
   Foto's: Ruwbouw nieuwe klaslokalen Jardin 'd Enfants "Muso Jigi" tijdens werkbezoek op 3/10/2013  
   
   
 - Studentenprogramma: 10 studenten ontvangen een studiebeurs van Collectief Kanaga vzw:
         3 studenten in het lager onderwijs
         7 studenten in het hoger onderwijs die allen een opleiding in de gezondheidssector volgen.
 
 - De waterput voor de ongeveer 1500 inwoners van Mory Sadegue Dosou en omliggende gehuchten is af!
 
 
   
   
  met dank aan
 

 
 
  2012  
   
 - De waterput in Wéré (gelegen langs de Falaise van Bandiagara, iets boven Yendouma) is gebouwd: inwoners, rondtrekkende herders en omliggende gehuchtjes hebben nu zuiver drinkwater.
 - Wij sluiten een samenwerkingsovereenkomst met de ONG GAAS in Bandiagara voor de opvolging van de bouw van de waterputten in Pays Dogon.
 - In de Jardin d’enfants MUSO JIGI hebben wij een 50-tal kinderen elke dag van een volwaardige maaltijd (goûter) voorzien en zijn we begonnen met de fundering voor 2 nieuwe klaslokalen.
 - Serou Saye heeft zijn opleiding verpleegkunde beëindigd.
 
 
 
 

 
 
  2011  
   
 - Wij worden erkend als NGO in Mali en hebben een medewerker in de hoofdstad Bamako voor opvolging en evaluatie van onze projecten.
 - De waterputten in Ireli en Mendeli zijn af ! Ook kunnen rondtrekkende Peulherders en omliggende gehuchtjes gebruik maken van deze put.
 - Wij zeggen onze steun toe aan de Jardin d’Enfants in Bamako en beginnen met financiële steun voor maaltijden voor de kinderen.
 - Serou Saye begint zijn 3e jaar verpleegkunde in Sévaré.
 
 
  2010  
   
 - Onze eerste waterput in Tireli is af.
 - Serou Saye begint zijn 2e jaar verpleegkunde in Sévaré.
 - 10 computers zijn geleverd: 3 in Collège Rassilly in San, 1 bij de Enfance de Mopti, 5 bij ONG Via Sahel in Sangha.

 
 
  2009  
   
 - Onze 1e student Serou Saye begint zijn 1e jaar verpleegkunde in Sévaré
 - Alle voorbereidingen voor het bouwen van onze 1e waterput in Pays Dogon zijn getroffen.
  
 
  2008  
   
 - Campement Binou wordt voorzien van 2 douches en 2 toiletten en een lavabo.
Wij geven opleiding aan de kok.
 
 
   2007  
   
 - Oprichting van de vzw “Collectief Kanaga”.
 - Wij maken een documentaire over het Dogonvolk; de opbrengsten hiervan gaan naar de vzw Collectief Kanaga.
 - In Campement Binou worden 4 logeerkamers gebouwd.
  
 
  2006  
   
 - Oprichting van de feitelijke vereniging "Kanaga".
 - Campement Binou : in het dorp Tireli in Dogonland verlenen wij een microkrediet voor de bouw van een “campement” (logement met kookgelegenheid) dat in het toeristisch seizoen werkgelegenheid biedt aan jongeren van het dorp.
 

 

 
  * * * * *  
 

 
Een taxi nemen in Bamako stad ? 

Djibi tel. 00 223 79056938
(ook ophalen aan de luchthaven Bamako Senou, zelfs midden in de nacht)